2020

07.05. Livet är en process, människan är en process i en process.

07.05. Jag är intresserad av vad det betyder att vara en människa och vilka beteenden, strukturer och ideologier som dehumaniserar oss.

07.01. Jag ser människans liv som en röd tråd eller en linje. Denna linje möter andra linjer, den följer eller går emot den. Den är i olika längd och bredd, den befinner sig på olika tidpunkter och platser. Jag har omedvetet använt och associerat den röda färgen med liv, blod och vener.

Mars. Eftersom måleriet är ett fysiskt krävande arbete blev det en ny utmaning och för att hitta tillbaka till kontrollen över min egen kropp behövde jag först släppa den.

Måleriet är ett ständigt undersökande av det materiella. Jag är intresserad av rörelsen i bilden och vad som händer i hjärnan och kroppen när jag skapar. Hur påverkas hjärnan och kroppen när jag och andra betraktar konst? Hur kan det visuella vara läkande, lugnande, reparerande?

Människor har två grundläggande typer av förmågor, fysiska och kognitiva. Den fysiska kan idag ersättas med maskiner och det är just detta jag undersöker genom mina arbetsprocesser.

The eye is useless when the mind is blind.

Live is short but death will never ends.

“Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.” —James Baldwin

Tur är villighet och möjlighet.

Magic occurs when two energies meets in the right place at the right time.

Imperfection in biogeometry is inspiring.

Our strengths are often the fruit of past painful experiences.

What you see is not always what it is.

If there is any magic it is inside you.

Jag tror på kunskap, på hur kunskap kan frigöra en.

Live is vibration – Alan Watts

2019

Det dubbla och det motsatta intresserar mig i bilden, kontrasten. När jag skapar inspireras jag av naturens former, färger, kemiska processer, ständig förändring och förvandling, slumpmässiga val, linjer, rörelser, rytm, symmetri och det cirkulära. Och det motsatta som pixlar, kvadrater, metall, det silvriga, det artificiella, maskinella, automatiserade.

FAKTA. Vi tror inte att syn kräver så mycket intelligens men i själva verket kräver synen up till en tredjedel av hjärnans kapacitet.

FAKTA: Synen kan tränas, som en muskel.

Vad händer när den mänskliga handen ersätts av eller kompletteras med en konstgjord hand, maskinhand? Vad händer när konstnären, skaparen byter rollen med en robot, där roboten blir skaparen och konstnären utföraren? Kan jag leva en kroppslös liv? Hur kan jag koppla min hjärna till en maskin för att skapa konst?

FAKTA. Homo habilis kallar man den händiga människan. Tanke och handling går att automatisera. Hjärnan och handen är ihop kopplade. När handen arbetar går signaler till hjärnan. Hjärnans plasticitet är när man arbetar mycket med handen då tar handen store del i hjärnan. Det fins signaler som går till hjärnans belöning system när vi använder handen. Handen minns. Studier visar att färg och form hjälper hjärna att utveckla.

Gränsen mellan människan och maskinen suddas ut.

FAKTA. Synen svarar för ca 80% av våra intryck. Hörseln för ca 10 – 15%. 5 – 10% återstår för känsel, doft och smak.

Vi lever i en artificiell värld, full av materiella saker, betongväggar, blockbyggnader, där naturen är ofta återskapad. Vi är tvungna åka långt bort för att kunna känna naturens tillgångar. Vi har uppfunnit djurparker, parker, safari för att befinna oss inuti naturen. Vi bygger hus i skogen långt ifrån urbana platser, våra biologiska kroppar längtar till att uppleva naturens lugn.

Oktober. Som ny skapare suger man in allting som en svamp och transformerar det om och om igen genom olika uttryck, kroppen och psyket. Efteråt söker man enträget sin identitet, uttryck, arbetsprocesser som fungerar just för en. Men, innan man kommer dit behöver man gå genom transformationer, explosioner, misslyckande och förtvivlan.

För att finna ett eget uttryck behövde jag först transformera allting jag har varit med om genom de uttryck jag har lärt mig. Det tog lång tid. Jag undersökte i början min identitet som kvinna, invandrare, feminist, konstnär. När jag blev sjuk år 2017 och behövde hitta nytt sätt att skapa och leva fann jag min kärna.

Vad händer när man inte längre har kontroll över sin egen kropp och ersätter kroppen med en maskin, en kombination mellan mänsklig och konstgjord kropp?

Jag har vågat gå djupt in i mina erfarenheter och jag har vågat använda konsten för att bearbeta något som jag inte förstår.

Vad händer när den mänskliga handen ersätts av eller kompletteras med en konstgjord hand, maskinhand? Vad händer när konstnären, skaparen byter rollen med en robot, där roboten blir skaparen och konstnären utföraren? Kan jag leva en kroppslös liv? Hur kan jag koppla min hjärna till en maskin för att skapa konst?

När vi gör nånting som vi är bra på så skiljer vi oss inte långt från en robot, utförande automatiseras, det blir en automatiserad beteende. En del av kreativitets processen kan ersatts av maskinen. När hela processen har automatiserats har jag skapat en maskin som är kreativ, på samma sätt som en människa är.

Everything is connected.

I work with visuell meditation. Thoughts are limited and repeated during the process, the brain is in a meditation mode.

Mina målningar är abstrakta men samtidigt inte. Jag tänker ofta på vad som sker i naturen, ett slumpmässigt urval och följd. Svante Nordin skrev i boken ’An Enquiry concerning Human Understanding’; ”Vad vi ser i naturen är hur en händelse följer en annan. Något nödvändigt eller meningsfullt ser i vi aldrig. I naturen förefaller det inte finnas ett enda exempel på ett samband som är begripligt för oss. Alla händelser tycks vara helt och hållet lösa och åtskilda. Den ena händelsen följer den andra, men vi kan aldrig observera något band mellan dem. De tycks existera tillsammans men utan sammanhang.”

Hand tillverkar kniv, människan dödar mammut.

Kroppen har en historia.

Life takes many different forms depending on how it is understood.

As an observer and creator I know that we need utopian solutions to walk throw the Era of destruction.

Everything is in a relation to its owns body, the first experience of something is always a meeting throw own physicality before your thought starts to categorized it into words.

Imitation of mortality is something I have learned from my early childhood.

But I see the chance for a new beginning. End- begin, death- life… it’s all the same circle.

’’The outforskade liver är inte värt att leva’’, Sokrates.

Frihet är frånvaron från rädslan.

De bilder vi skapar blir till vår beteende i samhället. Vi är beteende djur som lär sig genom att imitera.

Religion är en avtal medan andlighet är en resa.

To be naked is to be yourself, to be nude is to be as seen by others.

“Jag tänker, alltså är jag en del av labyrinten”, Inger Christensen.

Ondskan som uttrycker sig i banalitet syftar inte till direkta handlingar, människor som begår ondskefulla handlingar är inte alltid drivna av girighet. För Hannah Arendt var ondska en tanklöshet, en oförmåga att tänka.